VS (Very Special)

VS značí, že najmladšia zložka zmesi je najmenej 2 roky stará.