XO (Extra Old)

Skratka XO (Extra Old) označuje, že najmladšia zložka zmesi je najmenej 6 rokov stará v prípade koňaku. V prípade rumov má najmladšia zložka 20 až 35 rokov.