VSOP (Very Superior Old Pale)

VSOP značí, že najmladšia zložka zmesi je najmenej 4 roky stará.