Tennessee whiskey

Whiskey, ktorá musí obsahovať  51% kukurice podobne ako bourbon, ale pred fľaškovaním sa musí filtrovať cez drevené uhlie z javora cukrového.