Solera

Systém Solera je proces miešania rôzne starých rumových báz do sudov za účelom vzniku výsledného chutného rumu. Sudy sú uložené do pyramídy, tak aby sa miešal mladší rum so starším.