Reserva

Označenie "reserva" znamená zásobu toho najlepšieho destilátu z daného ročníka.