Extra Dry

EXTRA DRY- Šumivé víno, sekt alebo prosecco s obsahom zostatkového cukru 12 - 17 g na liter. Prosecco s označním Extra Dry sa približuje k polosuchým vínam.