DOC

Skratka DOC označuje kontrolovaný pôvod vína a je súčasťou talianského apelačného systému, ktorý kategorizuje vína podľa kvality. V Taliansku je viac ako 300 DOC vín a asi 75% celkovej výroby prosecca má označenie DOC.