Cukrová trstina

Z cukrovej trstiny sa vyrába primárne cukor, ale ako vedľajší produkt vzniká melasa. Tá je známa pre výrobu klasického rumu.