Blended malt whisky

Miešaná sladová whisky, v zmesi je použitá iba sladová whisky z viacerých páleníc.